Język polskiEnglish language
Produkty Firma Współpraca Kontakt Nowości Sklep online Pobierz
CubeWalk

Osadzanie CubeWalk na stronie internetowej

Technologię CubeWalk można bardzo prosto osadzić na stronie internetowej, co tłumaczy instrukcja poniżej.

CubeWalk składa się z szeregu plików jpeg oraz z pliku głownego o nazwie 'cubeWalk'.

Najpierw należy się upewnić, że strona, na której osadzamy CubeWalk jest zgodna ze standardem HTML5. Strona taka powinna posiadać typ dokumentu jak poniżej:

<!DOCTYPE html>

Następnie należy:
  • Dołączyć plik CubeWalk.js
  • Wywołać funkcję JavaScript CubeWalk_Init (divId, cubeWalkPath), by zainicjować CubeWalk dla konkretnego kontenera div. Pierwszy parametr to Id div'a kontenera dla CubeWalk. Drugi parametr to relatywna ścieżka do pliku głównego CubeWalk.
  • Dodać kontener div CubeWalk do dokumentu.

Pełny kod w HTML5 może wyglądać jak poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <script src="http://pixelplan.pl/cube-walk/cubeWalk.min.js"></script>
    </head>
    <body onLoad="CubeWalk_Init ('CubeWalk', '../cube-walk/examples/apartment/cubeWalk');">
        <div id="CubeWalk" style="width: 800px; height: 600px;">
        </div>
    </body>
</html>

I to już wszystko, co trzeba zrobić. Miłej zabawy z używaniem CubeWalk!

Copyright © 2008 - 2018 Pixelplan S.C., Wszystkie prawa zastrzeżone.